Facebook Twitter Instagram YouTube

Hastane Temizliği

Sağlık kuruluşlarında görsel değil bilhassa özde temizliğin önemi göz önünde bulundurularak, personelin eğitiminden uygun kimyasalların kullanımına kadar, sorumluluğunu aldığımız temizlik hizmetinin mükemmel şekilde verilebilmesi için gerekli gördüğümüz uyulması gereken prensipler belirlenmiştir. Bunlara ek olarak uluslararası medikal temizlik standartlarına aykırı olmaması kaydıyla hastanenin fiziki koşulları gereği ve hastane yönetiminin uygulamada özellikle yer verilmesini istediği hususlar da ayrıca değerlendirilip uygulanmaktadır.

Özertem sunduğu Hastane Temizliklerinde ;

Uygun standartta kimyasal kullanımı,
Personelin hizmet içi eğitimi ve periyodik sağlık muayenelerinin düzenli yapılması,
Klinik alanların(ameliyathane,yoğun bakım,müdahale odası vb…) ve genel alanların farklı özelliklerine uygun temizlik prosedürleri uygulanması,
Etkin kalite güvence programları, denetim kriterleri uygulamaları,
Enfeksiyon kontrol prosedürünün titizlikle uygulanması,
Kullanılan tüm materyal ve teçhizatta renk kodu uygulaması,
Amaca uygun doğru seçilmiş temizlik makineleri kullanımı,
Hastanelere özel çamaşır toplama, yıkama, depolama ve servis hizmetlerinin sunumu,
Tıbbi atık yönetiminin uygulanması.
Hususlarına büyük önem verilmektedir.

Kimyasalları kullanan personel, uygulama şekilleri, riskleri ve alınması gereken önlemler hakkında eğitim süreci içinde detaylı olarak bilgilendirilmektedir.

Kinik alanlarda (ameliyathane,yoğun bakım) kontaminasyon ve enfeksiyon riski nedeniyle uygun temizlik prosedürü en hassas şekilde sürdürülmektedir. Hizmeti veren personel ve kullanılan temizlik gereçleri bu alanlara özeldir ve diğer alanlarda kesinlikle kullanılamaz. Personelimiz, temizlik, hijyen, hastalara ve yardımcı sağlık personeline yardım konusunda özel olarak eğitilir. Portör muayeneleri ve sağlık kontrolleri firmamızca düzenli olarak yapılır. Enfeksiyon kontrol prosedürü ve atık yönetmelikleri titizlikle uygulanır. Genel alanlarda hastane koşuları ile yapılandırılmış temizlik programı uygulanır ve özellikle tuvaletlerde dezenfeksiyona önem verilir.

14 Şubat 2020